Dmuchawy z łożyskami powietrznymi Turbo Blower ZCJSDDmuchawy powietrzne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, wykorzystywane są w ochronie środowiska do napowietrzania zbiorników na oczyszczalniach ścieków. W przemyśle cementowym, stalowniach, przetopowniach, przemyśle petrochemicznym do przesyłu sproszkowanych materiałów. W rolnictwie do transportowania i suszenia ziaren i produktów spożywczych, zaopatrywania w tlen farm rybnych. Dostarczają powietrze do linii malarskich. Służą do poprawienia efektu spalania w spalarniach i przyśpieszenia usuwanie gazów.

Wśród dmuchaw powietrznych można wyodrębnić kilka typowych konstrukcji, obecnie najszerzej rozpowszechnione są dmuchawy działające na zasadzie Rootsa, które jednak stopniowo wypierane są przez wydajniejsze i ekonomiczniejsze konstrukcje.

Najnowsze urządzenia budowane są na bazie łożysk powietrznych lub magnetycznych, silników wysokoobrotowych oraz wydajnych wirników. W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć dmuchawy z łożyskami powietrznymi, wierzymy, że jest to obecnie najlepszy dostępny na rynku produkt. Wyróżnia się on nowoczesnością konstrukcji oraz istotnymi przewagami eksploatacyjnymi nad urządzeniami z łożyskami magnetycznymi, takimi jak: brak oddzielnych układów wzbudzających, niższe koszty eksploatacji oraz znacznie niższe koszty napraw.

Referencyjne instalacje dmuchaw Turbo Blower ZCJSD.Dmuchawy z łożyskami powietrznymi Turbo Blower ZCJSD

Dmuchawa charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością, która została uzyskana dzięki połączeniu technologii łożysk powietrznych z wysokoobrotowym silnikiem o magnesach stałych. W stosunku do konwencjonalnych dmuchaw Roootsa powyższe rozwiązanie zapewnia redukcję energii elektrycznej o ponad 40%.

Dmuchawa z łożyskami powietrznymi Turbo Blower ZCJSD na tle dmuchaw konwencjonalnych

Dmuchawa z łożyskami powietrznymi Turbo Blower ZCJSD na tle dmuchaw konwencjonalnych

nie ma potrzeby wymiany oleju;
brak jakichkolwiek układów smarnych i olejowych oraz związanych z nimi filtrów oleju, wskaźników temperatury i ciśnienia oleju, wyłączników wysokiej temperatury oleju, uszczelnień i filtrów układu olejowego;
brak smarowanych olejem łożysk tocznych;
brak szczotek w silniku – magnesy trwałe zabudowane w wirniku – brak elementów zużywających się;
oszczędność energii, płynna regulacja wydajności za pomocą przetwornika częstotliwości;
brak strat mocy na przekładniach, wirnik silnika połączony z wirnikiem turbiny bez sprzęgła;
dzięki konstrukcji o bardzo wysokiej sprawności znacznie mniejsze zużycie energii w porównaniu do konstrukcji tradycyjnych;
kompaktowa budowa, wszystkie podstawowe elementy takie jak: dmuchawa, falownik, sterownik, umieszczone są we wspólnej obudowie, nie są wymagane oddzielne szafy sterujące;
brak wibracji, bardzo niski poziom hałasu, ok. 10-15 dB(A) poniżej poziomu dmuchaw konwencjonalnych;
brak dodatkowych układów chłodzących do mocy 300 kW;
bardzo niskie nakłady związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń, w zakres prac konserwacyjnych wchodzi jedynie okresowe czyszczenie i wymiana filtra powietrza wlotowego;

Cechy łożysk powietrznych

bezolejowe, brak systemów podających olej;
niski poziom hałasu oraz brak wibracji wynikające z bezkontaktowej pracy;
niski wpływ czynników środowiskowych, takich jak temperatura;
konserwacja i naprawy nie są potrzebne ze względu na wysoką niezawodność wynikającą z bezkontaktowej pracy;
bardzo długa żywotność – minimum 150 000 mth bez względu na ilość włączeń i wyłączeń;
niezawodność potwierdzona w dużej ilości instalacji;
sprawdzona technologia, która ze względu na swoją jakość znalazła zastosowanie min. w samolotach wojskowych USA oraz samolotach pasażerskich;
przeznaczone do pracy z wysoką prędkością obrotową;

Cechy wysokoobrotowego silnika synchronicznego z magnesami stałymi

silnik synchroniczny z magnesami stałymi;
duża moc przy małych gabarytach;
precyzyjna kontrola prędkości możliwa dzięki sterowaniu za pośrednictwem falownika;
moc przenoszona jest w 100% ponieważ silnik i wirnik połączone są bezpośrednio, bez współudziału sprzęgła;
wydajny system chłodzenia znacznie zwiększa żywotność silnika poprzez utrzymanie niskiej temperatury w trakcie pracy;
w wirniku silnika zabudowane są magnesy stałe; wyłącznie stator silnika pobiera moc elektryczną w celu wytworzenia pola elektromagnetycznego;
ze względu na specyfikę budowy silnika w wirniku nie występują szczotki – brak elementów zużywających się;

MODELE
Dostępne są następujące modele dmuchaw:EKONOMICZNOŚĆ

Dmuchawa z łożyskami powietrznymi Turbo Blower ZCJSD– dlaczego ten zakup się opłaca?

Znacznie niższe koszty energii elektrycznej:

znacznie mniejsze zużycie energii wynikające z nowoczesności konstrukcji;
brak strat energii na przekładniach;
brak strat energii na pasach transmisyjnych;
brak strat energii związanych z tarciem łożysk;
brak poboru energii przez elementy układu olejowego, np. pompę;
wysoka sprawność wirnika rzędu 80~85%;
niższe zużycie energii elektrycznej przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, co stanowi bardzo istotny czynnik w przypadku wszystkich przyszłościowych inwestycji;

Niskie koszty instalacji:

niewielka gabarytowo, kompaktowa konstrukcja ułatwiająca transport i posadowienie;
niska waga oraz brak drgań czynią wykonywanie specjalnych fundamentów zbędnym;

Niskie koszy utrzymania:

maksymalnie uproszczona obsługa oraz czynności konserwacyjne generują znacznie niższe koszty;
regularnych wymian wymaga jedynie filtr powietrza wlotowego;
brak kosztów związanych z wymianą oraz utylizacją oleju, wymianą szczotek wirnika, itp.
Przykład.Wiemy już, że dmuchawa z łożyskami powietrznymi Turbo Blower ZCJSD cechuje się znacznie mniejszym poborem energii elektrycznej. Jakich jednak konkretnych korzyści może z tego tytułu oczekiwać inwestor?

Każda zużyta kWh to wydatek rzędu:

0,50 zł/kWh + VAT (dane na rok 2010, koszt może się różnić w zależności od indywidualnie wynegocjowanych stawek)

Załóżmy, że dmuchawa będzie pracowała przez 320 dni w ciągu roku:

320 dni · 24 h/dobę = 7680 h/rok

Tak więc pobór energii mniejszy tylko o 1 kWh zapewni roczne oszczędności w wysokości:

1 kWh · 0,50 zł/kWh · 7680 h = 3.840,00 zł netto

Dmuchawa z łożyskami powietrznymi Turbo Blower ZCJSD o takiej samej wydajności jak analogiczna dmuchawa Rootsa cechuje się zużyciem energii mniejszym do 35%.